first fixed slider

Zaangażowani na rzecz bardziej odpowiedzialnego piękna dla wszystkich

Jako wiodąca na świecie, naturalna marka kosmetyczna, mamy możliwość wywierania pozytywnego wpływu i wytyczania nowego kierunku: zrównoważonego piękna dostępnego dla wszystkich.

DMI CORPO GREENBEAUTY BP MODULE1 JUN23 1200x900
DMI CORPO GREENBEAUTY BP MODULE3 JUN23

Więcej solidarności i zaangażowania

W ramach naszych programów solidarnego pozyskiwania surowców i partnerstwa z Plastics For Change wspieramy 1431 społeczności. Do 2025 r. zobowiązaliśmy się pomóc 1500 społecznościom.

Zielona nauka i formuły

W 2022 r. nasze formuły stały się w 82% biodegradowalne*. 63% składników w naszych produktach jest pochodzenia biologicznego lub pochodzi z powszechnie występujących minerałów.

Do 2025 r. deklarujemy nadal tworzyć nowe formuły, wysoce skuteczne i pełne poszanowania dla środowiska. Zarówno te do włosów, jak i dla skóry, oparte na zielonych naukach, takich jak biotechnologia i fermentacja.

*Wg OECD 301 lub równoważnych testów.

DMI CORPO GREENBEAUTY BP MODULE4 JUN23
DMI CORPO GREENBEAUTY BP MODULE5 JUN23

Więcej opakowań z materiałów pochodzących z recyklingu i nadających się potencjalnie do recyklingu

Dzięki wykorzystaniu plastiku pochodzącego z recyklingu, w 2022 r. zaoszczędziliśmy 15 800 ton pierwotnego plastiku. Aż 83% naszego plastiku PET pochodzi z materiałów z recyklingu.

Do 2030 r. wszystkie nasze produkty będą wykonane w 100% z plastiku uzyskanego z recyklingu i będą potencjalnie nadawać się do recyklingu, ponownego napełnienia lub ponownego użycia.

Więcej energii ze źródeł odnawialnych

Od 2005 roku nasze zakłady produkcyjne i centra dystrybucyjne ograniczyły zużycie wody o 55%, a emisję CO2 o 82%. 
Do 2025 roku planujemy, że 100% naszych zakładów przemysłowych będzie wykorzystywać energię odnawialną*.

*Zarządzanych zakładów, z wyłączeniem instalacji bezpieczeństwa i ochrony.

DMI CORPO GREENBEAUTY BP MODULE6 JUN23
DMI CORPO GREENBEAUTY BP MODULE7 JUN23

Produkty zatwierdzone przez Cruelty Free International

Wszystkie produkty Garnier są oficjalnie zatwierdzone przez Cruelty Free International w ramach programu Leaping Bunny. Jest to wiodąca organizacja działająca na rzecz zaprzestania testów na zwierzętach.

 

SPRAWDŹ

gb kolo

Znakowanie wpływu produktu na środowisko i społeczeństwo

Odkryj wpływ swoich ulubionych produktów do pielęgnacji włosów Garnier na środowisko i społeczeństwo, aby dokonywać bardziej zrównoważonych wyborów.

SPRAWDŹ

Plastics For Change

Od 2020 roku Garnier współpracuje z Plastics for Change, zbierając i oddając do recyklingu w Indiach plastik zagrażający oceanowi (OBP - Ocean Bound Plastic*). Ponadto, dzięki temu partnerstwu, odpady z tworzyw sztucznych wykorzystywane są jako zasoby do rozwiązywania problemów społecznych, umożliwiając nieformalnym zbieraczom odpadów i ich rodzinom poprawę warunków życia.

*Plastik pochodzący z odpadów porzuconych w promieniu 50 km od brzegu, które ostatecznie trafiłyby do oceanu.

DMI CORPO GREENBEAUTY BP MODULE11 JUN23
OceanConservancy Logo

Praca na rzecz ochrony oceanu największym wyzwaniem współczesności

Od 1986 roku wolontariusze zebrali ponad 162 000 ton śmieci z plaż i wód na całym świecie w ramach działań organizacji non-profit International Coastal Cleanup®.

 

Udało nam się

Od 2019 roku Garnier z dumą łączy siły z Ocean Conservancy, aby mobilizować konsumentów i pracowników na całym świecie do ochrony ekosystemów morskich. Do tej pory 804 uczestników na całym świecie zebrało ponad 60,6 tony odpadów z plaż i wód podczas dni sprzątania.

DMI CORPO GREENBEAUTY BP MODULE13 JUN23
first fixed slider

W jaki sposób Garnier pomaga rolnikom?

Program Solidarity Sourcing zapewnia osobom zazwyczaj wykluczonym z rynku pracy możliwość zatrudnienia i stały dochód. Jesteśmy zaangażowani we wdrażanie praktyk sprawiedliwego handlu w całym łańcuchu dostaw, starając się wspierać i wzmacniać pozycję rolników oraz pracowników, aby mogli zwiększać swoje dochody i stabilizować źródła utrzymania. Zapewniamy również szkolenia rozwijające ich umiejętności w zakresie rolnictwa i przekazujące najnowszą wiedzę na temat rolnictwa ekologicznego.

 

W jaki sposób Garnier wspiera lokalną gospodarkę?

Ułatwiamy dostęp do usług zdrowotnych lub mechanizmów ochrony socjalnej wielu właścicielom małych gospodarstw rolnych. W 2022 r. nasz program Solidarity Sourcing umożliwił 1431 społecznościom borykającym się z wyzwaniami społecznymi lub finansowymi uzyskanie dostępu lub utrzymanie pracy i godziwego dochodu. Nawiązaliśmy również współpracę z organizacjami pozarządowymi, aby pomóc wzmocnić społeczności poprzez społecznie odpowiedzialne lub „solidarne” programy pozyskiwania surowców na całym świecie.

Zielona nauka i formuły

W 2022 r. 63% naszych składników było pochodzenia naturalnego, pozyskiwane z powszechnie występujących minerałów lub z procesów cyrkularnych, a nasze formuły stały się biodegradowalne* w 82%. Do 2030 r. 95% składników będzie pochodzenia naturalnego, pozyskiwane z powszechnie występujących minerałów lub z procesów cyrkularnych.
*Wg OECD 301 lub równoważnych testów.

Co oznacza pozyskiwanie surowców w sposób zrównoważony?

Przy wyborze dostawców Garnier bierze pod uwagę kwestie etyczne, wpływ na środowisko i czynniki społeczne. Chcemy, aby składniki naszych produktów były produkowane i zbierane w odpowiedzialny i zrównoważony sposób. Obejmuje to rolników, wykorzystywaną ziemię, praktyki rolnicze, lokalne społeczności i wiele innych aspektów pozyskiwania surowców.

Dlaczego zrównoważone pozyskiwanie surowców jest ważne?

Garnier uważa, że zrównoważone pozyskiwanie surowców jest ważne, ponieważ naszym celem jest zapewnienie, że nasze materiały odnawialne będą się odnawiać do poziomu powszechnego występowania, zwiększając bioróżnorodność i zmniejszając wpływ na zmiany klimatyczne.

Jak możemy chronić bioróżnorodność?

Dzięki programom takim jak Respectful Bee Welfare Program, Garnier w sposób zrównoważony pozyskuje wszystkie składniki pochodzące od pszczół poprzez sieć odpowiedzialnych pszczelarzy i dostawców. Innym przykładem jest nasz projekt Solidarity Sourcing, który został wdrożony w 2019 r. we współpracy z firmami Pronatura i MexiAloe. Projekt w 2022 r. objął swoim zasięgiem 56 beneficjentów w 4 wioskach i pomaga rodzinom wdrożyć praktyki rolnictwa ekologicznego, w tym inicjatywy mające na celu zachowanie różnorodności biologicznej w chronionych rezerwatach otaczających ich gospodarstwa.

Jaka jest strategia Garnier w zakresie zrównoważonego pozyskiwania surowców?

Jesteśmy w pełni zaangażowani w ochronę bioróżnorodności i planety, wykorzystując zieloną naukę, aby zaoferować naszym konsumentom tę samą, wysoką jakość, zapewniając jednocześnie, że każdy produkt Garnier jest bardziej zrównoważony. Obecnie 89% naszych składników pochodzenia biologicznego pozyskujemy ze zrównoważonych źródeł. Zrównoważone pozyskiwanie surowców jest również naszym priorytetem w przypadku opakowań. W 2022 r. 98,5% papieru i tektury wykorzystywanych do produkcji naszych ulotek produktowych i składanych pudełek zostało wykonanych z materiałów pochodzących z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony, posiadających certyfikaty takie jak FSC®.

W jaki sposób firma Garnier coraz silniej dba o ekologię?

99% naszych nowych produktów ma zredukowany ślad społeczny lub środowiskowy. 
Od 2005 r. osiągnęliśmy o 82% mniejszą emisję CO2* w naszych zakładach przemysłowych, wytwarzając jednocześnie o 95% więcej produktów. Każdego dnia pozyskujemy coraz więcej naszych naturalnych składników w sposób zrównoważony, wprowadzając formuły pochodzenia naturalnego we wszystkich kategoriach naszych produktów. W 2022 r. poprawiliśmy wyniki naszych fabryk w zakresie zrównoważonego rozwoju i zmniejszyliśmy zużycie pierwotnego plastiku w opakowaniach.

*ZAKRESY 1 i 2 – RYNKOWE DLA MARKI GARNIER

Czym jest zielona nauka?

Zielona nauka obejmuje całą wiedzę naukową, w tym przekształcanie naturalnych surowców w wysokowydajne, naturalne składniki (poprzez procesy takie jak ekstrakcja lub fermentacja), w zrównoważony sposób, z poszanowaniem środowiska. Garnier wykorzystuje najnowszą wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, aby uwolnić moc natury w naszych skutecznych i zrównoważonych produktach. Obecnie stosujemy zieloną naukę do pozyskiwania witaminy Cg i kwasu hialuronowego.

Czym jest uprawa ekologiczna?

Praktyki rolnicze, które promują produkcję naturalnych surowców w sposób chroniący ekosystemy i zmniejszający wpływ na środowisko. Może to oznaczać mniejsze zużycie wody, mniejszą emisję dwutlenku węgla i zmniejszenie ilości odpadów.

Jak odpowiedzialnie dbać o urodę?

Garnier był pionierem ruchu na rzecz transparentności, ujawniając pochodzenie naszych składników począwszy od 2017 roku. W czerwcu 2020 r. wprowadziliśmy oznakowanie wpływu produktów na środowisko i społeczeństwo, aby pomóc konsumentom w dokonywaniu bardziej zrównoważonych wyborów.
Każdego dnia pozyskujemy coraz więcej naszych składników pochodzenia naturalnego w sposób zrównoważony, stosujemy formuły pochodzenia naturalnego we wszystkich kategoriach naszych produktów. Poprawiliśmy wyniki naszych fabryk w zakresie zrównoważonego rozwoju i zmniejszyliśmy zużycie pierwotnego plastiku w opakowaniach, jednocześnie zwiększając zawartość materiałów pochodzących z recyklingu. 
Nasza strategia Green Beauty umożliwi nam dalsze postępy dzięki kompleksowemu podejściu do kosmetyków. Obejmuje to zobowiązania: od redukcji negatywnego wpływu naszych produktów podczas całego cyklu ich życia, chroniąc w ten sposób zasoby naturalne, do korzystania z odnawialnej energii i zapobiegania powstawaniu odpadów. 

Co oznacza „formuła zaprojektowana ekologicznie” ("eco-designed formula")?

Dzięki ocenie cyklu życia nasze laboratoria mierzą wpływ naszych produktów na środowisko w wieloletniej perspektywie. Koncentrujemy się na poprawie biodegradowalności naszych formuł, zmniejszeniu śladu wodnego i zmniejszeniu wpływu naszych produktów na środowisko wodne.

Jakie tworzywa sztuczne można poddać recyklingowi?

Większość tworzyw sztucznych używanych obecnie przez Garnier do produkcji opakowań to PET (politereftalan etylenu), PP (polipropylen) i PE (polietylen). Materiały te mogą być potencjalnie poddawane recyklingowi i ponownie wykorzystywane.

Są one najczęściej poddawanymi recyklingowi tworzywami sztucznymi na świecie.

Tworzywa PCR (Post-Consumer Recycled) są uzyskiwane z recyklingu odpadów plastikowych pochodzących z produktów konsumenckich. Garnier zobowiązał się do stosowania 100% tworzyw sztucznych PCR lub tworzyw sztucznych pochodzenia biologicznego do 2030 roku. Uważamy, że naszym obowiązkiem jest podnoszenie świadomości na temat tego, w jaki sposób poprawnie segregować odpady.

W jaki sposób Garnier redukuje ilość plastiku?

Oparliśmy naszą strategię osiągnięcia ekologicznie zaprojektowanych opakowań na czterech filarach – wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyklingu, przeprojektowaniu i innowacji, ponownym wykorzystaniu i potencjalnemu recyklingowi.

  • Innowacje

Jedną z innowacji ograniczających zużycie plastiku, z których jesteśmy najbardziej dumni, jest szampon w kostce Botanic Therapy Solid Shampoo, będący rozwiązaniem typu „zero plastiku”. Jego opakowanie, wykonane w 100% z tektury z certyfikatem FSC, zostało wprowadzone na rynek w 2020 roku. W 2022 r. cała gama Botanic Therapy otrzymała nowe opakowania – opracowaliśmy nowe butelki, które są lżejsze. W 2022 r. rynki europejskie zyskały również odświeżone butelki płynu micelarnego, wykonane w 100% z plastiku pochodzącego z recyklingu*. Innowacja ta pozwala zaoszczędzić 2218 ton pierwotnego plastiku rocznie**. Będziemy nadal wykorzystywać zrównoważone i innowacyjne technologie, wprowadzając na rynek pierwszą butelkę płynu micelarnego wykonaną w 100% z przetworzonego plastiku PET* pochodzącego z wcześniej nienadających się do recyklingu odpadów plastikowych***.

  • Istniejące produkty

Naszym celem jest zmniejszenie ilości pierwotnego plastiku używanego w opakowaniach i zastąpienie go plastikiem potencjalnie nadającym się do recyklingu lub pochodzącym z recyklingu. W tym celu potrzebujemy dużego, najlepiej lokalnego, źródła tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu poużytkowego i innych zrównoważonych materiałów. W ścisłej współpracy z naszymi dostawcami opakowań i producentami tworzyw sztucznych rozwijamy solidne źródła dostaw PCR, dążąc do osiągnięcia 100% w 2030 roku.

  • Korzyści

W 2022 r. wykorzystanie przez nas plastiku pochodzącego z recyklingu pozwoliło zaoszczędzić 15 800 ton pierwotnego plastiku. Do 2030 r. wszystkie nasze produkty będą wytwarzane bez użycia pierwotnego plastiku, a wszystkie nasze opakowania będą potencjalnie nadawać się do recyklingu, ponownego użycia lub kompostowania, co pozwoli zaoszczędzić 40 000 ton pierwotnego plastiku rocznie.

  • Wspólnota

Współpracujemy z organizacją pozarządową Plastics for Change i poddajemy z nimi recyklingowi tony plastiku oraz zapewniamy zbieraczom odpadów stabilny dochód i dostęp do usług socjalnych w Indiach. Nasze pierwsze centrum zbiórki tworzyw sztucznych zostało otwarte w 2022 r. w Chennai w Indiach. Uważamy również, że naszym obowiązkiem jest zachęcanie konsumentów do poprawnego sortowania opakowań. W ten sposób ograniczymy przedostawanie się plastiku do środowiska.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 *100% w Europie od października 2022 r. dla butelek 400 ml i mniejszych, z wyjątkiem nakrętek, barwników i dodatków
**Na podstawie wielkości produkcji w 2022 r.
***Uważanych za utracony zasób i nieuwzględnianych w istniejących strumieniach recyklingu

Jak poddaje się recyklingowi plastik?

Plastik nadający się do sortowania i recyklingu jest zbierany, czyszczony i sortowany według rodzaju plastiku. Następnie jest rozdrabniany, myty, topiony i formowany w pellet lub granulat. Granulowany plastik jest wykorzystywany do produkcji nowych opakowań.

Garnier opracował nową plastikową butelkę PET pochodzącą w 100% z recyklingu i potencjalnie nadającą się do recyklingu dla swojego bestsellerowego płynu micelarnego, wykorzystując przełomową technologię Loop Industries, dzięki której można poddawać plastik recyklingowi.

Jak ponownie wykorzystać opakowanie?

Garnier zobowiązuje się do promowania opakowań wielokrotnego użytku lub wielokrotnego napełniania, pilotując nowe partnerstwa i modele.

Czym jest pierwotny plastik?

Pierwotny plastik to świeżo wyprodukowany plastik, który nigdy wcześniej nie był używany ani przetwarzany. Zakłady recyklingu przyjmują pierwotny plastik wyrzucany przez konsumentów i wykorzystują go jako surowiec. Garnier zamierza zaoszczędzić 40 000 ton pierwotnego plastiku rocznie. Opracowujemy nasze opakowania na nowo, aby do 2030 r. nadawały się do ponownego użycia, potencjalnego recyklingu lub kompostowania. Do tego czasu wszystkie nasze produkty będą wytwarzane bez użycia pierwotnego plastiku, a zamiast tego w 100% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu poużytkowego (PCR) lub tworzyw sztucznych pochodzących z biosurowców.

W jaki sposób Garnier zmniejsza wagę swoich opakowań?

Garnier zobowiązuje się do zmniejszenia wagi i rozmiaru opakowań poprzez przeprojektowanie nakrętek i plastikowych butelek, zmniejszenie rozmiaru saszetek i usunięcie wkładek z saszetek. Wprowadzamy również innowacje w kierunku nowych, wolnych od plastiku opakowań i szukamy nowych alternatyw, aby zastąpić formaty jednorazowego użytku.

Zmniejszając wagę naszych plastikowych opakowań, w 2022 r. zaoszczędziliśmy 15 813 ton pierwotnego plastiku. Będziemy nadal zmniejszać wagę naszych plastikowych opakowań, aby oszczędzić 40 000 ton plastiku w 2030 r.

Więcej energii ze źródeł odnawialnych

W ciągu ostatnich 17 lat zmniejszyliśmy zużycie wody w naszych zakładach przemysłowych o 55%, a emisję CO2 o 82%. Do 2025 roku 100% naszych zakładów przemysłowych będzie wykorzystywać energię odnawialną*. *Zarządzanych zakładów, z wyłączeniem instalacji bezpieczeństwa i ochrony.

Jak redukować emisje CO2?

Wszystkie nasze zakłady produkcyjne nieustannie pracują nad obniżeniem emisji dwutlenku węgla poprzez zwiększenie efektywności energetycznej fabryk, dzięki lepszemu projektowaniu budynków i izolacji. Redukcję CO2 uzyskujemy także dzięki stosowaniu energooszczędnych technologii w procesach przemysłowych i lokalnemu pozyskiwaniu większej ilości energii odnawialnej.
Tego rodzaju wysiłki doprowadziły do obniżenia naszego śladu węglowego o 82% w latach 2005–2022. Dążymy jednak do tego, aby wszystkie nasze zakłady przemysłowe wykorzystywały energię w 100% odnawialną do 2025 roku. Dokonamy tego poprzez wykorzystanie technologii najlepiej dostosowanych do każdej lokalizacji: biometanizacji, paneli słonecznych, biomasy, energii wiatrowej itp.

Jak zmniejszyć zużycie energii?

W naszych zakładach produkcyjnych i centrach dystrybucyjnych będziemy nadal optymalizować zużycie energii, a naszym celem jest wykorzystywanie energii w 100% odnawialnej do 2025 roku.

Czym jest zrównoważona fabryka?

Zrównoważona fabryka to taka, która zmniejsza swoje zapotrzebowanie na energię poprzez wdrażanie podejścia rozsądku energetycznego, a także poprawę efektywności energetycznej swoich obiektów (budynków, sprzętu, procesów przemysłowych itp.) oraz wykorzystuje lokalną energię odnawialną. 

Jak zmniejszyć zużycie wody?

Garnier przeprojektowuje wykorzystywanie wody w swoich zakładach w celu znacznego zmniejszenia przemysłowego zużycia wody. Mamy już trzy fabryki typu „waterloop” , w których 100% zużywanej wody przemysłowej (na przykład do czyszczenia i chłodzenia) jest ponownie oczyszczane, poddawane przetworzeniu lub ponownie wykorzystywane. Nie potrzebujemy już słodkiej wody do tych procesów.
Uzdatniając i ponownie wykorzystując wysokiej jakości wodę w obiegu wewnętrznym, jesteśmy w stanie zmniejszyć zużycie wody i wpływ fabryki na środowisko. Nasze trzy fabryki "waterloop” zwiększyły wydajność zarządzania wodą i zainspirowały inne fabryki na całym świecie. Naszym celem jest posiadanie 100% fabryk "waterloop" do 2030 roku.

W jaki sposób Garnier zmniejsza swój ślad węglowy?

W ramach naszych ciągłych wysiłków na rzecz zmniejszenia wpływu naszych produktów na środowisko, będziemy wspierać wszystkie nasze zakłady przemysłowe Garnier w przejściu na energię w 100% odnawialną w najbliższych latach