ZIELONE ZOBOWIĄZANIA GARNIER

Od lat działamy w imię piękna naszego jak i planety. Zielone Zobowiązania Garnier to początek podróży w stronę zrównoważonej, zielonej przyszłości, a my mamy nadzieję, że będziecie nam w niej towarzyszyć.

zielone_zobowiązania_Garnier

WIĘCEJ! SOLIDARNEGO POZYSKIWANIA SUROWCÓW

W 2019 r. wsparliśmy 670 społeczności na całym świecie w ramach naszego programu społecznie odpowiedzialnego pozyskiwania surowców.

Do 2025 roku wesprzemy 800 społeczności na całym świecie w ramach naszego programu Solidarity Sourcing.

Dowiedz się więcej

465_328 drzewo
465_328 laboratorium

WIĘCEJ! ZIELONEJ NAUKI I FORMUŁ

W 2019 r. nasze nowe lub ulepszone preparaty do pielęgnacji włosów były biodegradowalne w średnio 91% (co najmniej w 67%, aż do 99%), a 90% nowych lub ulepszonych produktów miało korzystniejszy profil środowiskowy lub społeczny.

Do 2025 r. wszystkie nasze odnawialne składniki będą pozyskiwane w sposób zrównoważony.

Dowiedz się więcej

WIĘCEJ! OPAKOWAŃ Z RECYKLINGU I DO RECYKLINGU

Do końca 2020 roku wszystkie butelki Fructis będą wykonane z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, a Garnier zaoszczędzi 7000 ton tworzywa sztucznego dzięki zmniejszeniu wagi opakowań.
Do 2025 r. wszystkie produkty Garnier będą wytwarzane bez użycia tworzyw pierwotnych (akcja Zero Virgin Plastic), a wszystkie opakowania Garnier będą zdatne do ponownego wykorzystania, recyklingu lub kompostowania. 
Garnier współpracuje z Ocean Conservancy, organizacją pozarządową, która od 30 lat walczy z zaśmiecaniem oceanów plastikiem. Łącząc siły z tą organizacją, marka podejmuje walkę z zanieczyszczeniem oceanów i plaż.

Dowiedz się więcej

465_328 recykling
465_328_4

WIĘCEJ! ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH

W 2019 r. zmniejszyliśmy zużycie wody w naszych zakładach przemysłowych o 45% (w porównaniu do 2005 r.). W 2019 r. zmniejszyliśmy emisję dwutlenku węgla z zakładów przemysłowych o 72% w porównaniu z 2005 r.

Do 2025 r. 100% naszych zakładów przemysłowych będzie neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla dzięki pełnemu przejściu na energię odnawialną.

Dowiedz się więcej

WIĘCEJ! DZIAŁAŃ NA RZECZ TWORZENIA ŚWIATA BEZ TESTÓW NA ZWIERZĘTACH

Od 1989 roku angażujemy się w wyeliminowanie testów na zwierzętach. Badania prowadzimy na modelach zrekonstruowanej skóry. W 2021 roku dołączyliśmy do grona marek zatwierdzonych przez Cruelty Free International w ramach programu Leaping Bunny. Aby otrzymać certyfikat, musieliśmy zweryfikować, czy na żadnym etapie powstawania kosmetyków, ich składniki nie są testowane na zwierzętach. Wymagało to sprawdzenia ponad 500 dostawców, którzy pozyskują 3000 różnych surowców z całego świata. Ten rygorystyczny proces potwierdził, że wszystkie nasze produkty są wolne od okrucieństwa.

 

SPRAWDŹ

garnier_cruelty_free

Obejrzyj zielony event Green Beauty!

Video event

garnier zielony event

SPRAWDŹ CO ROBIMY

Czyścimy oceany

21 września 2019 roku zespoły Garniera na całym świecie z dumą dołączyły do Ocean Conservancy z okazji Międzynarodowego Dnia Sprzątania Wybrzeży, aby walczyć z plastikiem zanieczyszczającym oceany. Razem usunięto 6 ton odpadów z plaż i wód na całym świecie.

465_328_7
plastic for change

Działamy na rzecz lokalnych społeczności

Razem z Plastics For Change Garnier będzie wspierać holistyczny rozwój społeczności zbieraczy odpadów w Indiach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYCH DZIAŁANIACH

WIĘCEJ! SOLIDARNEGO POZYSKIWANIA SUROWCÓW

W 2019 r. wsparliśmy 670 społeczności na całym świecie w ramach naszego programu społecznie odpowiedzialnego pozyskiwania surowców.

Do 2025 roku wesprzemy 800 społeczności na całym świecie w ramach naszego programu Solidarity Sourcing.

Co Oznacza „Solidarity Sourcing”?

Ustanowiony w 2010 r. program świadomego pozyskiwania surowców „Solidarity Sourcing” zapewnia dostęp do zatrudnienia i stały dochód osobom, które zazwyczaj są wykluczone z rynku pracy. Jeśli chodzi o nasze kluczowe składniki, przy wsparciu organizacji pozarządowych wraz z naszymi dostawcami angażujemy się we wdrażanie praktyk uczciwego handlu w obrębie całego łańcucha dostaw. Program ten jest realizowany we wszystkich regionach, w których działa Garnier. W 2019 r. program umożliwił 670 społecznościom stojącym przed wyzwaniami społecznymi lub finansowymi uzyskanie dostępu do pracy lub jej utrzymanie, jak również godziwe wynagrodzenie.

*Więcej informacji na temat programu solidarnościowego Garnier znajduje się w „Raporcie z postępów”, s. 33.*

Na czym polega pozyskiwanie surowców w sposób zrównoważony?

Surowiec odnawialny kwalifikuje się jako pozyskiwany w sposób zrównoważony, jeśli można prześledzić jego drogę począwszy od miejsca pochodzenia (źródła) i gdy przyczynia się do rozwiązania podstawowych problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem w obrębie całego łańcucha dostaw (w tym w zakresie poszanowania praw człowieka ustanowionych przez Międzynarodową Organizację Pracy, ochrony różnorodności biologicznej i rozwoju społecznego).

Jaka jest różnica między „Solidarity Sourcing” a „Sustainable Sourcing”?

Drugi termin, tj. zrównoważone pozyskiwanie surowców, odnosi się do sposobu, w jaki uzyskujemy surowce pochodzenia roślinnego, natomiast program Solidarity Sourcing łączy w sobie zrównoważone pozyskiwanie i troskę o to, aby społeczności dostarczające nasze składniki były należycie wspierane i korzystały z lokalnego rozwoju infrastruktury.

Dlaczego jeszcze nie wszystkie składniki Garnier są pozyskiwane w sposób zrównoważony?

Ocena i monitorowanie pozyskiwania naszych składników to czasochłonne i złożone zadanie, obejmujące długie łańcuchy dostaw i licznych dostawców. Zapewniamy, że aktywnie pracujemy nad tym, aby wszystkie nasze składniki we wszystkich obszarach działalności były pozyskiwane w sposób zrównoważony, i stanie się tak w ciągu najbliższych pięciu lat.

Gdzie Garnier pozyskuje składniki?

Garnier pozyskuje składniki z całego świata, na przykład:
olej arganowy z Maroka (Garnier Bio & Micellar Oil Infused)
masło shea z Burkina Faso (UltraDoux & Intensive 7 Days)
olej sojowy z Brazylii i Paragwaju (Garnier Fructis Hairfood)
wosk Candellila z Meksyku (stosowany głównie w odżywkach Garnier)
aloes z Meksyku (stosowany w produktach do pielęgnacji skóry i włosów Garnier)
miód z Węgier (UltraDoux)
wosk pszczeli z różnych obszarów Afryki

*Szczegółowe informacje na temat programów z zakresu społecznie odpowiedzialnego pozyskiwania surowców można znaleźć w „Raporcie z postępów” na s. 34-39.*

Czy Garnier współpracuje z partnerem, aby mieć pewność, że wszystko działa prawidłowo?

Garnier współpracuje w zakresie zrównoważonego pozyskiwania surowców z organizacją pozarządową o nazwie Rainforest Alliance, korzystając z jej specjalistycznej wiedzy i usług doradczych.

Jeśli chodzi o Solidarity Sourcing, Garnier współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi, zasięgając ich dogłębnej wiedzy na temat różnych społeczności. Co macie na myśli, mówiąc o „społecznościach”?

Społeczność to grupa społeczna, której członkowie mieszkają razem lub mają wspólne interesy i dzielą dobra materialne. W kontekście społecznie odpowiedzialnego pozyskiwania surowców społeczności te współpracują ze sobą w zakresie wytwarzania i przygotowywania surowców roślinnych, których Garnier używa w swoich formułach.

Czy zrównoważone pozyskiwanie surowców jest zgodne z zasadami Fairtrade, czyli uczciwego handlu?

Polityka zrównoważonego pozyskiwania surowców Garnier opiera się na czterech zasadach:

Gwarancji identyfikowalności surowców, co oznacza świadomość ich pochodzenia, czyli znajomość zakładu i kraju, w którym zostały wytworzone.

Całościowej ocenie skutków społecznych i środowiskowych związanych z ich produkcją.

Opartym na tej ocenie zapewnieniu, aby wszystkie aspekty warunków pracy były przyzwoite i bezpieczne oraz zagwarantowaniu równych szansa i wyeliminowaniu dyskryminacji na przestrzeni całego łańcucha dostaw. Zagwarantowanie, że dostarczanie surowców przynosi producentowi korzyści pozwalające mu polepszyć swoje warunki bytowe oraz odbywa się z poszanowaniem różnorodności biologicznej. Obejmuje to także starania, aby stosowane praktyki były zrównoważone i niskoemisyjne.

Przeprowadzaniu weryfikacji całego procesu przez niezależny podmiot w celu zmierzenia pozytywnego wpływu programów na poszczególne sektory.

*Szczegółowe informacje na temat naszego programu zrównoważonego pozyskiwania surowców znajdują się w „Raporcie z postępów” na s. 33.*


WIĘCEJ! ZIELONEJ NAUKI I FORMUŁ

W 2019 r. nasze nowe lub ulepszone preparaty do pielęgnacji włosów były biodegradowalne w średnio 91% (co najmniej w 67%, aż do 99%), a 90% nowych lub ulepszonych produktów miało korzystniejszy profil środowiskowy lub społeczny.

Do 2025 r. wszystkie nasze odnawialne składniki będą pozyskiwane w sposób zrównoważony.

Czym Są Green Sciences?

Green Sciences/ Zielone nauki to to dyscypliny naukowe, które wykorzystujemy do zrównoważonego pozyskiwania składników naszym kosmetyków.

• Agronomia 2.0, która wykorzystuje technologię do uprawy roślin w innowacyjny i zrównoważony sposób, jednocześnie chroniąc bioróżnorodność i gwarantując dostawy bez zmniejszania zasobów planety.

• Fermentacja i biotechnologia, która polega na wykorzystaniu żywego organizmu, takiego jak roślina lub bakteria, jako „mikrofabryki” do tworzenia nowych składników.

• Zielona ekstrakcja, która umożliwia bezpośrednią ekstrakcję najbardziej aktywnych cząsteczek z roślin,

• Zielona chemia. Zrównoważone podejście do procesów produkcyjnych dzięki którym przetwarzanie roślinnych surowców odbywa się podczas ograniczonej ilości etapów i obniżonym zużyciu energii jednocześnie ograniczając wytwarzanie odpadów.

12 zasad zielonej chemii:

1. Zapobieganie powstawaniu odpadów, aby później nie musieć ich przetwarzać w większych ilościach.

2. Gospodarka atomowa – Metody syntetyczne powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać wszystkie materiały użyte w procesie w produkcie końcowym.

3. Bezpieczne syntezy chemiczne - tam, gdzie to możliwe, projektowanie metod syntezy, tak, by były bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i planety.

4. Projektowanie bezpieczniejszych substancji chemicznych, równie skutecznych, ale mniej toksycznych.

5. Stosowanie bezpieczniejszych, lub w miarę możliwości nieszkodliwych, rozpuszczalników i/lub substancji pomocniczych.

6. Efektywność energetyczna poprzez wykorzystywanie energii w sposób jak najmniej wpływający na środowisko i gospodarkę.

7. Wykorzystanie odnawialnych surowców naturalnych.

8. Zmniejszenie liczby pochodnych w celu ograniczenia wytwarzania odpadów.

9. Zastosowanie katalizy (reakcji w obecności katalizatora, która pozwala zaoszczędzić czas i energię).

10. Produkty chemiczne powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby po zakończeniu swojej funkcji rozpadały się na nieszkodliwe produkty degradacji i nie utrzymywały się w środowisku.

11. Rozwój metod analizy w czasie rzeczywistym w celu zapobiegania zanieczyszczeniom.

12. Rozwój bezpieczniejszej chemii w celu zapobiegania wypadkom.

Czym są składniki odnawialne?

Surowce odnawialne pochodzą ze źródeł roślinnych, zwierzęcych lub mikrobiologicznych, które są wytwarzane głównie przez rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo. Regenerują się stale w stosunkowo krótkich cyklach (od kilku dni do kilku dekad), których czas trwania jest zbliżony do okresu ich użytkowania.

Jak mierzycie wpływ swoich formuł na środowisko?

Laboratoria Garnier oceniają wpływ każdego produktu na środowisko i społeczeństwo za pomocą Narzędzia do Zrównoważonej Optymalizacji Produkcji L'Oréal (Sustainable Production Optimization Tool, SPOT).


*Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na ten temat, zapoznaj się z „Raportem z postępów”, s. 26, w którym szczegółowo opisano Narzędzie do Zrównoważonej Optymalizacji Produkcji L'Oréal (SPOT).*

A co z wpływem stosowania formuł Garnier? Na przykład czy preparaty Garnier ulegają biodegradacji?

Garnier przeprowadza oceny wpływu swoich preparatów na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem wody (ponieważ większość składników ostatecznie trafia do ścieków bytowych). Wiele z naszych preparatów ulega przynajmniej częściowej biodegradacji, w szczególności produkty do pielęgnacji włosów, które są biodegradowalne średnio w 91%.

*Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak Garnier zwiększa biodegradowalność oraz opracowuje produkty do stosowania bez spłukiwania lub wymagające jedynie krótkiego spłukania z myślą o oszczędzaniu wody i redukcji emisji dwutlenku węgla, zapoznaj się z „Raportem z postępów”, s. 26.

WIĘCEJ! OPAKOWAŃ Z RECYKLINGU I DO RECYKLINGU

Do końca 2020 roku wszystkie butelki Fructis będą wykonane z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, a Garnier zaoszczędzi 7000 ton tworzywa sztucznego dzięki zmniejszeniu wagi opakowań.

Do 2025 r. wszystkie produkty Garnier będą wytwarzane bez użycia tworzyw pierwotnych (akcja Zero Virgin Plastic), a wszystkie opakowania Garnier będą zdatne do ponownego wykorzystania, recyklingu lub kompostowania.

Dlaczego Garnier nie może Już teraz całkowicie zrezygnować z wykorzystania tworzyw pierwotnych? Dlaczego potrwa to do 2025 roku?

Zredukowanie do zera wykorzystania tworzyw pierwotnych wiąże się z szeregiem wyzwań:
Jakościowych: Chcemy stosować 100% PCR, lecz bez uszczerbku dla wymagań jakościowych naszych opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Kosztowych: Materiały z odzysku są droższe od ich konwencjonalnych odpowiedników, przy czym PE kosztuje co najmniej 60% więcej niż tworzywa pierwotne, a PET – co najmniej 20% więcej.
Zaopatrzeniowych: Aby zmniejszyć nasz ślad węglowy, chcemy móc nabywać te materiały w pobliżu naszych rynków i zapewnić wystarczającą dostępność materiałów pochodzących z recyklingu.

Ile opakowań z recyklingu wykorzystuje obecnie Garnier?

Szeroka gama produktów Garnier wykonana jest z materiałów pochodzących z recyklingu. Naszym celem jest, aby do 2025 r. wszystkie produkty Garnier były wytwarzane bez użycia tworzyw pierwotnych (akcja Zero Virgin Plastic).

Skąd Garnier weźmie plastik z recyklingu do produkcji opakowań z PCR?

Aktywnie pozyskujemy dostęp do tworzyw PCR w pobliżu każdego rynku, aby zmniejszyć nasz ślad węglowy. Jest to praca w toku, ponieważ musimy zapewnić wystarczającą dostępność materiałów pochodzących z recyklingu.

Czy zastosowanie PCR do produkcji opakowań oznacza, że produkty będą droższe?

Ceny wszystkich naszych produktów są ustalane przez sprzedawców detalicznych. Obecnie nie planujemy podwyższenia zalecanych cen detalicznych naszych produktów ze względu na zastosowanie tworzyw PCR. Garnier jest dumne z tego, że jest marką dostępną i zawsze tak pozostanie.

Czy użycie tworzyw PCR oznacza obniżenie jakości opakowań?

Nasze opakowania pozostaną wysokiej jakości. Zastosowanie tworzyw PCR nie obniża ich jakości.

Czy pomimo zmiany opakowań zostaną zachowane dotychczasowe formuły produktów Garnier?

Zastosowanie plastiku PCR w naszych opakowaniach nie wpłynie na formuły produktów.

Dlaczego Garnier stosuje plastikowe opakowanie w kartonowych pudełkach. Czy nie jest to przesada?

Często pudełka są potrzebne do wysyłki i ochrony produktu znajdującego się w środku. Oceniamy każdy produkt i jego opakowanie, aby upewnić się, że są tak ekologiczne, jak to tylko możliwe. Wszystkie opakowania kartonowe, których używamy, posiadają certyfikat FSC*. Zapewniamy, że wszelkie dodatkowe opakowania będą uwzględnione w tej ocenie, a jeśli zostaną uznane za nadmierne, zostaną wycofane.

*Papier lub karton wykorzystany do opakowania produktu pochodzi wyłącznie z lasów zarządzanych w odpowiedzialny sposób, tj. takich, które chronią bioróżnorodność i posiadają niezależny certyfikat Forest Stewardship Council (FSC).

W jaki sposób Garnier zmniejsza wpływ swoich opakowań na środowisko?

Jesteśmy zaangażowani w edukację naszych konsumentów w zakresie sortowania odpadów oraz poprzez przekazywanie im informacji o wpływie zakupionego produktu na środowisko zmierzonym w jego całym cyklu życia (oznakowanie Product Impact Labeling). Do 2025 wszystkie nasze opakowania będą nadawać się do ponownego użycia , recyklingu lub kompostowania.

Dlaczego teraz nie wszystkie opakowania Garnier nadają się do recyklingu?

Proces recyklingu bywa złożony. Jest uzależniony od decyzji konkretnych rządów lub rad oraz tego, jakiego rodzaju opakowania i tworzywa sztuczne są przyjmowane. Garnier pracuje nad wprowadzeniem opakowań, które mogą być w większym stopniu poddawane recyklingowi, a także zobowiązuje się, że do 2025 r. wszystkie nasze opakowania będą nadawać się do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania.

Dlaczego już teraz wasze opakowania, zwłaszcza kompresy do masek i chusteczki, nie nadają się do kompostowania?

Wyprodukowanie opakowania kompostowalnego jest bardzo skomplikowane i obecnie jest to niemożliwe w przypadku niektórych stosowanych przez nas opakowań. Przeprowadzamy szeroko zakrojone i długoterminowe testy masek w formie kompresów Garnier, aby upewnić się, że nadają się one do kompostowania w warunkach domowych. Wkrótce upublicznimy ich wyniki.

*Kompostowalność nie jest naszym priorytetem; jest nim recykling. Recykling oznacza powtórne przetworzenie i odzyskanie surowca. Jego celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Recykling obejmuje odzyskiwanie surowców z produktów odpadowych i wykorzystywanie ich do produkcji nowych towarów. Ponadto w procesie kompostowania także uwalnia się dwutlenek węgla.

Dlaczego Garnier nie ma w ofercie produktów wielokrotnego użytku?

W przypadku opakowań przeznaczonych do wielokrotnego użytku lub wielokrotnego napełniania istnieje ryzyko zanieczyszczenia. Należy mieć także na względzie ogólne kwestie bezpieczeństwa, zwłaszcza że nie mamy własnych sklepów, w których moglibyśmy to należycie kontrolować.

Jednak wkrótce wprowadzimy na rynek woreczki do wielokrotnego napełniania dla produktów z serii Ultra Doux, co pozwoli zmniejszyć zużycie plastiku o 80%.

*Współpracujemy również z LOOP w celu promowania opakowań wielokrotnego użytku. Szczegóły można znaleźć w naszym „Raporcie z postępów".*

Dlaczego Garnier nadal stosuje saszetki?

Garnier używa saszetek, ponieważ są skutecznym i wygodnym sposobem przechowywania produktów. Saszetki chronią zawartość (na przykład przed skażeniem mikrobiologicznym i wilgocią) oraz umożliwiają sprzedaż niewielkich ilości produktu po przystępnej cenie (jest to szczególnie ważne na rynkach wschodzących).

Saszetki to złożone opakowanie wykonane z wielu warstw różnych materiałów, co utrudnia ich recykling. W niektórych regionach (tam, gdzie to możliwe) współpracujemy ze specjalistycznymi firmami zajmującymi się recyklingiem, które zajmują się tego typu odpadami, na przykład TerraCycle.

Współpracujemy również ściśle z naszymi partnerami i dostawcami nad innowacyjnymi rozwiązaniami oraz alternatywnymi opakowaniami nadającymi się do recyklingu. Mamy nadzieję, że uda nam się opracować odpowiednie rozwiązanie do 2023 r.

*Jeśli potrzebujesz więcej informacji, powiedz o tym, jak zredukowaliśmy wagę i rozmiar naszych saszetek:

Garnier pracuje nad redukcją wagi wszystkich saszetek:
W 2019 r. zmniejszyliśmy rozmiar naszego opakowania do masek w formie kompresu, co pozwoliło oszczędzić 86 ton plastiku rocznie.
W Azji Południowej znacznie zmniejszyliśmy rozmiar naszej kompletnej saszetki do pielęgnacji skóry, redukując zużycie plastiku o 137 ton rocznie.
W 2020 r. usuniemy wewnętrzną warstwę naszych masek w formie kompresu bez uszczerbku dla ich skuteczności.
Stworzymy również trójstronne opakowanie typu flow wrap dla produktów z serii Black Natural (oszczędzając 181 ton tworzyw sztucznych rocznie).

Ile plastiku produkuje dziś Garnier?

W 2019 r. zużycie plastiku Garnier wyniosło 37.441 ton.

* Jeśli potrzebujesz więcej szczegółów, w „Raporcie z postępów” na s. 14 znajduje się mapa drogowa dla akcji Zero Virgin Plastic.*
W 2019 r. zaoszczędzono 3.670 ton tworzyw pierwotnych (9,8% naszego zużycia).
W 2020 r. roku chcemy zredukować zużycie o 7.000 ton tworzyw pierwotnych.
Dążymy do całkowitego wyeliminowania tworzyw pierwotnych do 2025 r., co pozwali zaoszczędzić 37.000 ton plastiku rocznie.

Od oszczędzania 3.670 ton tworzyw pierwotnych w 2019 r. do 37.000 ton w 2025 r. jest ogromny przeskok. Jak zamierzacie tego dokonać?

Przeprowadziliśmy ocenę wszystkich produktów wytwarzanych przez Garnier, jak również obecne i przyszłe innowacje, aby ustalić, jak można je ulepszyć z ekologicznego punktu widzenia. W ścisłej współpracy z naszymi dostawcami opakowań i producentami tworzyw sztucznych rozwijamy solidne źródła zaopatrzenia w tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu (PCR), dążąc do osiągnięcia 100% do 2025 roku.

* Proces ten rozpocznie się w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Europie, a następnie zostanie rozszerzony na rynki wschodzące.

*Aby uzyskać więcej informacji na temat wyzwań, jakie napotkaliśmy, opracowując opakowania z zerowym wykorzystaniem tworzyw pierwotnych, zapoznaj się z „Raportem z postępów”, s. 15.*

Dlaczego Garnier po prostu nie przestanie używać plastiku?

Obecnie nie ma praktycznej alternatywy dla plastiku jako materiału do produkcji opakowań Garnier.

Czego będziecie używać zamiast tworzyw pierwotnych?

Garnier będzie stosować wyłącznie tworzywa sztuczne z recyklingu (PCR) lub plastiki pochodzenia roślinnego.

WIĘCEJ! ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH

W 2019 r. zmniejszyliśmy zużycie wody w naszych zakładach przemysłowych o 45% (w porównaniu do 2005 r.). W 2019 r. zmniejszyliśmy emisję dwutlenku węgla z zakładów przemysłowych o 72% w porównaniu z 2005 r. Do 2025 r. 100% naszych zakładów przemysłowych będzie neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla dzięki pełnemu przejściu na energię odnawialną.

Ile fabryk ma Garnier?

Garnier ma 22 fabryki na całym świecie.

Gdzie znajdują się fabryki Garnier?

Garnier ma 22 fabryki na całym świecie. Znajdują się one w Europie, Ameryce i Azji, od Dżakarty po Meksyk.

W jaki sposób redukujecie emisję dwutlenku węgla?

Od wielu lat wszystkie fabryki Garnier z całego świata pracują nad obniżeniem emisji dwutlenku węgla. Można to osiągnąć poprzez:
energooszczędny projekt budynku i jego odpowiednią izolację,
energooszczędne procesy przemysłowe,
lokalne pozyskiwanie energii odnawialnej.
Dzięki tym wysiłkom Garnier systematycznie redukuje całkowitą emisję dwutlenku węgla: do 2019 r. zmniejszyliśmy nasz ślad węglowy o 72% w porównaniu z 2005 r. w ujęciu bezwzględnym.

Czy zredukowaliście emisję dwutlenku węgla we wszystkich swoich fabrykach?

Garnier dokłada wszelkich starań, aby w swoich 22 fabrykach wytwarzać produkty najlepszej jakości, jednocześnie zmniejszając ich wpływ na środowisko.

*Szczegółowe informacje na temat fabryk i sposobu, w jaki zostały przekształcone w zakłady neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, znajdują się w „Raporcie z postępów”, s. 30.*

Co oznacza „neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla”?

Zakład przemysłowy jest neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla, jeśli nie dochodzi do emisji gazów cieplarnianych ze źródeł będących jego własnością lub przez niego kontrolowanych bądź w związku ze zużyciem zakupionej energii elektrycznej, ciepła lub pary potrzebnej do jego funkcjonowania.

*Pomiar neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla jest złożony i wymaga znajomości określonych kryteriów (lub zakresów). Szczegółowe informacje są dostępne w „Raporcie z postępów”, s. 29.*

W jaki sposób Garnier zamierza osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla we wszystkich swoich fabrykach i centrach dystrybucji?

Osiągniemy całkowitą neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla do 2025 r. dzięki ocenie wszystkich aspektów funkcjonowania każdego zakładu produkcyjnego pod kątem efektywności energetycznej i upewnieniu się, że jest w 100% zasilany energią odnawialną. Wykorzystujemy technologie najlepiej dostosowane do specyfiki danego zakładu, takie jak panele słoneczne, biomasa, energia wiatrowa itp.

Czym są „gazy cieplarniane”?

Są to gazy, które aktywnie przyczyniają się do efektu cieplarnianego w atmosferze. Głównymi gazami cieplarnianymi w atmosferze są: para wodna (H2O), dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), tlenek azotu (N2O) i ozon (O3). Działalność człowieka od początku rewolucji przemysłowej (około 1750 r.) spowodowała 45-procentowy wzrost zawartości dwutlenku węgla w atmosferze ziemskiej. Przy obecnych poziomach emisji temperatury mogą wzrosnąć o 2°C do 2040/2050, co naukowcy uważają za górną granicę zakresu pozwalającego uniknąć poziomów „zagrażających” ludzkości.

W jaki sposób Garnier redukuje ilość odpadów w swoich fabrykach?

W Garnier traktujemy priorytetowo kwestię redukcji ilości odpadów przemysłowych we wszystkich naszych fabrykach. Tam, gdzie to możliwe, materiały są ponownie wykorzystywane lub poddawane recyklingowi. Na przykład nasz zakład w Karlsruhe w Niemczech, który produkuje kosmetyki do pielęgnacji skóry z serii Garnier Bio, wykorzystuje wtórnie wszystkie opakowania kartonowe w procesie wysyłki produktów do centrów dystrybucyjnych w całej Europie, co pozwala zredukować ilość odpadów o 220 ton rocznie.

W jaki sposób Garnier redukuje zużycie wody w swoich fabrykach?

Garnier postępuje zgodnie z jasnym planem działania w celu znacznego zmniejszenia zużycia wody dla celów przemysłowych i analizuje kwestię zużycia wody w swoich zakładach. W naszych trzech fabrykach typu „waterloop” cała woda zużywania do celów przemysłowych (na przykład do mycia i chłodzenia) jest oczyszczana, poddawana recyklingowi i ponownie wykorzystywana w zakładzie. Te fabryki nie zużywają więc już świeżej wody.

*Aby uzyskać więcej informacji na temat fabryk Garnier typu „waterloop”, zapoznaj się z „Raportem z postępów”, s. 31.*

WIĘCEJ! DZIAŁAŃ, ABY REDUKOWAĆ PLASTIKOWE ZANIECZYSZCZENIA

Garnier współpracuje z Ocean Conservancy, organizacją pozarządową, która od 30 lat walczy z zaśmiecaniem oceanów plastikiem. Łącząc siły z tą organizacją, marka podejmuje walkę z zanieczyszczeniem oceanów i plaż.

O co chodzi w akcji Ocean Plastic?

Każdego roku do oceanów trafia ponad 8 milionów ton plastikowych odpadów. Oznacza to, że co minutę jest do nich wrzucana równowartość zawartości jednej śmieciarki pełnej plastiku.
Zanieczyszczenia morskie (tzw. ściółka morska) i tworzywa sztuczne trafiające do oceanów nie tylko niszczą plaże i wybrzeża, ale także negatywnie wpływają na ponad 800 gatunków zwierząt i roślin morskich, a nawet przedostają się do łańcucha pokarmowego.
Nawet niewielkie ilości plastiku mogą być śmiertelne dla zwierząt oceanicznych, takich jak żółwie i ptaki morskie.

Czy Garnier wesprze stowarzyszenie Trash Free Seas Alliance Ocean Conservancy?

Jako marka produkująca wyroby z tworzyw sztucznych, Garnier wstąpi do stowarzyszenia Trash Free Seas Alliance Ocean Conservancy. Stowarzyszenie to zostało utworzone w 2012 roku. Zrzesza ono naukowców, ekologów i sektor prywatny w celu opracowania rzeczywistych, skutecznych rozwiązań kryzysu związanego z zanieczyszczeniem oceanów plastikiem. Garnier połączy siły z obecnymi członkami organizacji, aby stworzyć innowacyjne sposoby zredukowania/przeprojektowania plastikowych opakowań i powstrzymania fali plastikowych zanieczyszczeń zalewających oceany.

Czy Ocean Conservancy deklaruje swoje wsparcie dla produktów Garnier?

Ocean Conservancy nie wspiera żadnej marki, produktu ani usługi. Komunikaty dotyczące partnerstwa mają na celu podniesienie świadomości na temat problemu plastiku wpływającego na kondycję ziemskich oceanów oraz wsparcia Garnier dla organizacji Ocean Conservancy w zakresie oczyszczenia oceanów i redukcji ilości odpadów, które do nich trafiają.

Czy plastik pochodzący z oczyszczania plaż zostanie wykorzystany w produktach Garnier?

Produkty Garnier nie będą wytwarzane z plastiku pochodzącego z recyklingu surowców zgromadzonych podczas akcji oczyszczania plaż, gdyż plastik oceaniczny, który mógł na przykład ulec degradacji pod wpływem oddziaływania promieni słonecznych i soli, po uzdatnieniu do ponownego wykorzystania z zastosowaniem istniejących procesów recyklingu nie spełnia wymogów jakościowych L'Oréal jako tworzywo do produkcji opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Na czym polega misja i działalność Ocean Conservancy?

Ocean Conservancy działa na rzecz ochrony oceanów przed największymi globalnymi wyzwaniami współczesnego świata, w tym zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi, zmianami klimatu, zakwaszaniem, przełowieniem i itd. Wspólnie z naszymi partnerami opracowujemy naukowo potwierdzone rozwiązania, które pozwolą zachować w dobrej kondycji oceany i dziką przyrodę, jak również uzależnione od nich społeczności.

W jaki sposób finansowana jest organizacja Ocean Conservancy? Ile pieniędzy zbiera rocznie? Co dzieje się ze zgromadzonymi środkami?

Przychody Ocean Conservancy pochodzą z różnych źródeł, w tym fundacji, korporacji i indywidualnych darczyńców.

Czy mogę przekazać darowiznę na rzecz Ocean Conservancy?

Więcej informacji na temat darowizn na rzecz tej organizacji można znaleźć na stronie www.oceanconservancy.org/donate.

Czym jest organizacja Plastics for Change?

Plastics for Change (PFC) to przedsiębiorstwo typu non-profit współpracujące z organizacją non-profit The PFC Foundation na rzecz stabilności cen i dostępu zbieraczy odpadów do światowego rynku. Jej misją jest pomoc w przekształcaniu zużytych tworzyw sztucznych w źródło pozytywnych zmian.

Kim są zbieracze odpadów?

Ponad 3 miliardy ludzi na całym świecie żyje bez dostępu do zorganizowanej zbiórki odpadów. To prawie połowa populacji planety. Niektórzy z najbiedniejszych ludzi na świecie próbują utrzymać się ze zbierania śmieci. Zbieracze odpadów, pośród których jest wiele kobiet, często żyją poniżej granicy ubóstwa i pracują w przerażających warunkach.

Dlaczego PFC w szczególny sposób wspiera Indie?

Miliony ludzi w Indiach zarabiają na życie, zbierając, sortując, przetwarzając i sprzedając materiały wyrzucone przez innych. W Indiach zbieracze odpadów stanowią jedyną formę zbierania odpadów stałych, przyczyniając się do licznych korzyści publicznych i ochrony środowiska. Chociaż w niektórych miejscach rośnie uznanie dla ich wkładu, często mają niski status społeczny, żyją i pracują w godnych ubolewania warunkach i otrzymują znikome wsparcie ze strony samorządów.

Co dokładnie robi organizacja Plastics for Change?

Brak należytej gospodarki odpadami sprawia, że tworzywa sztuczne są wyrzucane do rzek, skąd ostatecznie trafiają do oceanów. Sformalizowanie nieformalnej gospodarki recyklingowej w obszarach miejskich jest kluczem do zagwarantowania, że plastik nie będzie trafiał do oceanów. Organizacja Plastics for Change (PFC) wspiera społeczności w opracowywaniu planów działania w zakresie gospodarowania odpadami. Pomaga także zbieraczom uzyskać solidne warunki bytowe i zapewnia trwałe miejsca pracy oraz stałe dochody. Więcej informacji na ten temat jest dostępnych na stronie: www.plasticsforchange.org

Dlaczego Ocean Conservancy współpracuje z prywatnymi firmami?

Ocean Conservancy uważa, że kryzys związany z zanieczyszczeniem oceanów plastikowymi odpadami jest zbyt poważny i złożony, aby mogła sobie z nim poradzić jedna grupa lub nawet sektor: w tę walkę muszą włączyć się korporacje. Dlatego w 2012 r. powołano do życia Trash Free Seas Alliance, organizację zrzeszającą ekologów, naukowców i przedstawicieli sektora prywatnego, którzy wspólne pracują nad pragmatycznymi, skutecznymi rozwiązaniami tego problemu.

W jaki sposób Fundacja PFC będzie pomagać zbieraczom odpadów przy wsparciu Garnier?

Garnier i Plastics for Change połączyły siły, aby poprawić jakość życia indyjskich społeczności zajmujących się zbieraniem odpadów. Fundacja PCF stara się lobbować rząd do wsparcia lokalnych zbieraczy odpadów poprzez dodatkowe inwestycje. Partnerstwo z Garnier zakłada utworzenie funduszu premiowego. Z czasem fundusz ten zostanie wykorzystany na wsparcie różnych obszarów, jak edukacja dzieci, opieka zdrowotna, żywienie, wiedza finansowa oraz wzmocnienie pozycji dziewcząt i kobiet. Ponadto PFC inwestuje w tworzenie centrów agregacji tworzyw sztucznych w celu rozszerzenia programu handlu społecznościowego na dodatkowe społeczności.

Jakimi kryteriami kieruje się organizacja Ocean Conservancy przy zawieraniu umowy partnerskiej z daną firmą?

Ocean Conservancy ocenia wszystkie partnerstwa korporacyjne Garnier pod kątem tego, w jaki sposób przyczyniają się one do realizacji naszej misji i wcielenia w czyn wartości z obszaru ochrony środowiska; szczególne znaczenie ma przy tym cel Garnier polegający na tym, aby do 2030 r. do oceanów nie trafiały żadne tworzywa sztuczne.

Czy partnerstwo Garnier z Ocean Conservancy to tylko jednorazowa współpraca?

Partnerstwo to zostało powołane do życia w 2019 r. i jest początkiem długoterminowej relacji między Garnier a Ocean Conservancy. Dwuletnia współpraca zapewni Ocean Conservancy cenne wsparcie w działaniach na rzecz walki z zanieczyszczeniem oceanów plastikowymi odpadami.

Czy Garnier będzie pomagać w usuwaniu plastikowych śmieci?

Tak, w zeszłym roku Garnier dołączyło do Ocean Conservancy podczas 34. Dorocznej Międzynarodowej Akcji Oczyszczania Wybrzeża (International Coastal Cleanup), która odbyła się we wrześniu 2019 r i pozwoliła zebrać 6,8 ton odpadów. Mamy nadzieję, że w 2020 r. zrobimy to samo, jeśli tylko pozwoli na to sytuacja.

Czy partnerstwo Garnier z Ocean Conservancy to tylko chwyt marketingowy?

Garnier dokłada wszelkich starań, aby zmniejszyć swój wpływ na środowisko naturalne. Szczerze wierzymy, że nasze partnerstwo z Ocean Conservancy, w połączeniu z naszym zobowiązaniem do zredukowania zużycia tworzyw pierwotnych do zera i stosowania w 65% opakowań plastikowych z surowców pochodzących z recyklingu do 2025 roku, odniesie pozytywny skutek. To nie jest chwyt marketingowy, lecz autentyczne partnerstwo w szczytnym celu.

Na jakich warunkach odbywa się współpraca pomiędzy Garnier a Ocean Conservancy?

Garnier dołączy do organizowanej przez Ocean Conservancy Międzynarodowej Akcji Oczyszczania Wybrzeży (ICC) – inicjatywy, w ramach której wolontariusze usunęli dotychczas ponad 300 milionów funtów (136 000 ton) śmieci z plaż i dróg wodnych na całym świecie. Garnier zmobilizuje do udziału w akcji tysiące pracowników z całego świata, którzy będą oczyszczać plaże z plastikowych odpadów.

Garnier wstąpi ponadto do stowarzyszenia Trash Free Seas Alliance Ocean Conservancy. Marka połączy siły z obecnymi członkami Stowarzyszenia w celu opracowania innowacyjnych sposobów redukowania/przeprojektowania plastikowych opakowań i powstrzymania fali plastikowych zanieczyszczeń trafiających do oceanów.

Fundusze przekazane Ocean Conservancy przez Garnier mogą na przykład pomóc:
- zwiększyć liczbę wolontariuszy uczestniczących w zbiórkach śmieci,
- zwiększyć liczbę koordynatorów zbiórek śmieci,
- wesprzeć koordynatorów zbiórek śmieci środkami finansowymi na poziomie lokalnym,
- wesprzeć rozwiązania na wyższym poziomie organizacyjnym mające na celu zmniejszenie ilości tworzyw sztucznych trafiających do dróg wodnych i oceanów,
- wesprzeć badania nad rozwiązaniami problemu zanieczyszczenia oceanów plastikami.

Czy oprócz udziału w zbiórce śmieci w 2019 roku Garnier podejmuje jeszcze jakieś działania, aby wesprzeć Ocean Conservancy?

Jako marka produkująca wyroby z tworzyw sztucznych, Garnier dołączy także do stowarzyszenia Trash Free Seas Alliance Ocean Conservancy. Stowarzyszenie to zostało utworzone w 2012 roku. Zrzesza ono naukowców, ekologów i sektor prywatny w celu opracowania rzeczywistych, skutecznych rozwiązań kryzysu związanego z zanieczyszczeniem oceanów plastikiem. Garnier połączy siły z obecnymi członkami organizacji, aby stworzyć innowacyjne sposoby zredukowania/przeprojektowania plastikowych opakowań i powstrzymania fali plastikowych zanieczyszczeń trafiających do oceanów.

Co zrobicie z plastikiem zebranym przez Garnier podczas zbiórek śmieci?

Zależy to od lokalizacji akcji. Ilekroć jest to możliwe, Ocean Conservancy współpracuje z naszymi lokalnymi partnerami, aby zebrane plastiki, puszki itp. zostały poddane recyclingowi. Współpracujemy z lokalnymi partnerami zajmującymi się zbiórkami śmieci w celu opracowania dodatkowych rozwiązań jako uzupełnienie zbiórek.