SPRZĄTAMY POLSKĘ #odTATRpoBAŁTYK! WE WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIEM „CZYSTA POLSKA”

Czym Są Green Sciences?

Jako marka głęboko zakorzeniona w naturze, Garnier wierzy w Green Sciences, czyli „zielone nauki”: wykorzystanie osiągnięć naukowych do ujarzmienia tego, co najlepsze w naturze, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Green Sciences obejmuje procesy takie jak fermentacja, destylacja, ekstrakcja itp.

*Seria Garnier Bio jest doskonałym przykładem zastosowania „nauk ekologicznych”. Wykorzystaj wprowadzenie na rynek produktów z serii Garnier Bio Hemp jako dowód. Więcej informacji można znaleźć w komunikacie prasowym na temat Garnier Bio Hemp, pytaniach i odpowiedziach oraz w „Raporcie z postępów” na s. 25.*

Czym są składniki odnawialne?

Surowce odnawialne pochodzą ze źródeł roślinnych, zwierzęcych lub mikrobiologicznych, które są wytwarzane głównie przez rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo. Regenerują się stale w stosunkowo krótkich cyklach (od kilku dni do kilku dekad), których czas trwania jest zbliżony do okresu ich użytkowania.

Jak mierzycie wpływ swoich formuł na środowisko?

Laboratoria Garnier oceniają wpływ każdego produktu na środowisko i społeczeństwo za pomocą Narzędzia do Zrównoważonej Optymalizacji Produkcji L'Oréal (Sustainable Production Optimization Tool, SPOT).


*Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na ten temat, zapoznaj się z „Raportem z postępów”, s. 26, w którym szczegółowo opisano Narzędzie do Zrównoważonej Optymalizacji Produkcji L'Oréal (SPOT).*

A co z wpływem stosowania formuł Garnier? Na przykład czy preparaty Garnier ulegają biodegradacji?

Garnier przeprowadza oceny wpływu swoich preparatów na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem wody (ponieważ większość składników ostatecznie trafia do ścieków bytowych). Wiele z naszych preparatów ulega przynajmniej częściowej biodegradacji, w szczególności produkty do pielęgnacji włosów, które są biodegradowalne średnio w 91%.

*Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak Garnier zwiększa biodegradowalność oraz opracowuje produkty do stosowania bez spłukiwania lub wymagające jedynie krótkiego spłukania z myślą o oszczędzaniu wody i redukcji emisji dwutlenku węgla, zapoznaj się z „Raportem z postępów”, s. 26.

A co z produktami przeciwsłonecznymi Garnier? Ponoć kremy przeciwsłoneczne wybielają rafy koralowe.

Garnier wykracza poza wymogi regulacyjne, dobrowolnie testując stosowane składniki i formuły zarówno w słonej, jak i słodkiej wodzie, aby zagwarantować, że nasze formuły nie są szkodliwe dla globalnych systemów wodnych. Oceniamy zwłaszcza nasze formuły przeciwsłoneczne przy użyciu platformy do testów wodnych.

Badania dowodzą, że koralowce wystawione przez 5 tygodni na działanie 5 filtrów UV stosowanych w kosmetykach w pełni zachowują zdolności fotosyntetyczne, nawet gdy filtry są testowane w stężeniach znacznie przekraczających te odnotowywane w środowisku morskim. Oznacza to, że według naszych badań stosowane przez nas filtry nie wybielają koralowców.

Szczegółowe informacje na temat tych badań można znaleźć również na naszej stronie internetowej - kliknij tutaj.